den 2 december 2022
Dagens namn: Beata, Beatrice
Orsa kommun - helt enkelt!

Landsbygdsutveckling

Nya behov i samhället riktas idag mot landsbygdens natur- och kulturresurser och tillväxt som härigenom kan uppnås. Orsa är en kommun på landsbygden med en liten tätort med ett tjugotal närliggande byar. En positiv tillväxt och utveckling på landsbygden skapar goda förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling, något som Orsa Kommun vill bidra med. 

Utvecklingen av landsbygden är viktigt för oss i Orsa. Tillsammans skall vi hitta och stimulera samverkansprojekt för att främja utvecklingen i området. Näringslivskontoret erbjuder kostnadsfritt stöd i lokal utveckling med t.ex. tips och rådgivning vid projektansökningar, olika mötesarrangemang samt förmedling av erfarenheter, kontakter och nätverk.

Serviceplan Orsa kommun 2016-2020

Välkommen att kontakta oss för mer information om landsbygdsutvecklingen i Orsa Kommun. 

 

Senast ändrad den 12 september 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer