den 2 december 2022
Dagens namn: Beata, Beatrice
Orsa kommun - helt enkelt!

Tillståndspliktig verksamhet 

Du som ska starta företag eller som redan har företag vars verksamhet regleras i lag, kan behöva söka tillstånd- eller anmäla verksamheten till kommunen / andra myndigheter. Det kan exempelvis handla om bygglov, tillstånd från miljökontoret eller serveringstillstånd. Flera typer av tillstånd kan behövas sökas parallellt.

Forum Orsa 
Forum Orsa är ett samarbete mellan kommunens förvaltningar som går ut på att göra det enklare för dig som kund att få svar på dina frågor. Målsättningen är att du som kund hos kommunen i det första skedet bara ska behöva ta kontakt med en enda person, som hjälper dig att ordna möten och kontakter med rätt människor inom kommunens förvaltningar.

Forum Orsa

Här hittar du Forum Orsas broschyr

Senast ändrad den 12 februari 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer