den 2 december 2022
Dagens namn: Beata, Beatrice
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Postadress: Box 23, 794 21 Orsa

Besöksadress: Kyrkogatan 5
Ring gärna och boka tid innan besök.

Klaus Csucs, näringslivskoordinator
Telefon: 0250-55 21 18

Wiktoria Lundqwist, näringslivsutvecklare
Telefon: 0250-55 22 55

 
Näringslivsnyheter
Näringslivsnyheter / 2018-10-02
Orsa kommun klättrar i företagsranking
Orsa är den kommun i Dalarna som klättrar mest i den företagsranking som Svenskt Näringsliv gör varje år. Orsa klättrar 49 platser och hamnar på plats 206 totalt.
Näringslivsnyheter / 2018-05-15
Bästa förbättringen av näringslivsklimatet i länet
Orsa har stått för den bästa förbättringen av näringslivsklimatet i länet. Detta enligt Svenskt Näringslivs mätning. Det totala omdömet har stigit från betyget 3,1 till 3,4.
Näringslivsnyheter / 2018-03-27
Företagarveckan 2018 - Program
Näringslivsnyheter / 2018-01-12
Företagarveckan 2018
Boka in vecka 15 (9-13 april) för Orsas Företagarvecka! Syfte med Företagarveckan är att öka kunskapen om företag, företagandet och visa allmänheten vad det finns för möjligheter i Orsa.
Näringslivsnyheter / 2018-01-11
BID tar nästa steg
BID konceptet bygger på ett samarbete mellan näringslivet, fastighetsägarna och kommunen.
2018-01-11

BID tar nästa steg

BID konceptet bygger på ett samarbete mellan näringslivet, fastighetsägarna och kommunen.

Under sommaren 2017 har vi genomfört delprojekt 1 från BID affärsplan genom att lansera boken Orsa – ett sekel i centrum (och lite till) och invigningen av ”storytelling-skyltarna” ute på gatorna i centrum. Under delprojekt 2 har Stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett skyltprogram för kommunen, som vi har haft som grund för att skicka ut erbjudandet om att vi byter ut era gamla gatupratare till nya.

Delprojekt 3 ur affärsplanen innebär etablering av BID-Orsa som en ekonomisk förening. Efter dialog med er inser vi att näringslivet i Orsa inte kan driva ännu en separat förening. Därför har vi försökt hitta en alternativ lösning. Vi har kommit överens med Företagarföreningen i Orsa om att de under 2018 provar att även ta rollen som centrumförening. Efter detta år utvärderar vi och kollar om vi kan fortsätta med den lösningen.

Företagarna har möjlighet att fortsätta driva de frågor/insatser som finns beskrivna i BID:s affärsplan, men de har även frihet att starta upp/prioritera andra områden. Under hösten 2017 har Orsa kommun börjat ett arbete med att bilda arbetsgrupper för fem olika insatser. Företagarna kommer, tillsammans med de företagare som har varit engagerade i processen, göra en bedömning av vad som är möjligt och vilka insatser man bör prioritera. Förslagen på insatser ska sedan presenteras till Orsa kommun, som sedan får ta ställning till om- och hur insatserna kan finansieras. På detta sätt hoppas vi få in förslag konkreta insatser som är genomförbara och redan förankrade inom näringslivet.

Alla företag, fastighetsägare och föreningar inom BID området är fortsatt välkomna i arbetet inom grupperna oavsett om man är medlem i Företagarna eller inte.

Vi hoppas på ett lyckat samarbete och många konkreta insatser som vi kan driva i kommunen.

Företagarföreningen kommenterar sin insats så här:

”Som vi förstår det så skulle vår insats handla om att under 2018 ”vaska” fram ett begränsat antal tydliga åtgärder som ökar Orsa centrums attraktivitet, grundar sig på företagares önskemål och som Orsa kommun kan finansiera. Många av våra medlemmar finns i centrum och vi ser det som positivt för alla företagare i Orsa att centrum blir mer attraktivt. Vi har inga anställda eller egna resurser för att jobba särskilt med frågan och det sätter så klart gränser för vad vi kan göra. Att vi nu ”tar stafettpinnen” ett tag innebär inte att det plötsligt kommer att hända en massa saker. Men vi gör vad vi kan under det här året och hoppas att det kan bidra till ökad attraktivitet och aktiviteter i Orsa centrum.”

Senast ändrad den 20 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer