den 4 december 2023
Dagens namn: Barbara, Barbro
Orsa kommun - helt enkelt!

Anslagstavla

Här publicerar vi tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden samt övriga kungörelser och information som ska meddelas på kommunens anslagstavla.

Vad är en kungörelse?
En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Anslag av protokoll

Övriga anslag

Kommunfullmäktiges sammanträde

 

Hur överklagas beslut?

Ett beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Förvaltningsbesvär
Det går att överklaga beslut som till exempel byggnadslov eller ekonomiskt bistånd. Det kallas förvaltningsbesvär och det är enbart den personen som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur man gör för att överklaga ska framgå av beslutet (så kallad besvärshänvisning).

Laglighetsprövning
Om man anser att ett beslut t ex inte har kommit till på rätt sätt eller om kommunen har överskridit sina befogenheter kan man överklaga genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Du ska vara folkbokförd i kommunen eller äga fast egendom för att få överklaga.

När protokollet tillkännages på anslagstavlan meddelar kommunen att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Överklagningsperioden är 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages.

Ett beslut ska överklagas skriftligt och ges in till Förvaltningsrätten. Klaganden ska ange vilket beslut det gäller och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Senast ändrad den 7 februari 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer