den 4 december 2023
Dagens namn: Barbara, Barbro
Orsa kommun - helt enkelt!

Om webbplatsen

Orsa.se är Orsa kommuns officiella hemsida på internet. Syftet är att ge den information som efterfrågas och att sprida kunskap om kommunen och kommunens arbete. Webbplatsen lanserades 2008.

Under 2017-2018 pågår ett arbete med att bygga en ny webbplats som uppfyller dagens krav på funktionalitet och tillgänglighet. Projektet genomförs tillsammans med Mora, Älvdalens och Vansbro, de fyra kommunerna samarbetar redan i flera verksamhetsfrågor och det finns därför stora samverkansvinster i att göra webbprojektet tillsammans. Projektet ska leverera fyra unika kommunala webbplatser (en för varje kommun) och planen är att webbplatserna ska lanseras under 2018.

Dina synpunkter är välkomna

Vi arbetar löpande med att förbättra vår webbplats. Om du har synpunkter på webbplatsen kontakta kommunens kommunikationsenhet och tala om vad du tycker.

Upphovsrätt

Texter och bilder är upphovsrättsskyddade och får bara användas för internt bruk, om inte annat anges.

 

Senast ändrad den 21 augusti 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer