den 1 oktober 2023
Dagens namn: Ragnar, Ragna
Orsa kommun - helt enkelt!

a - b - c - d - e- f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - pq - rs - t - u - v - xyz - å - ä - ö

A

Aalborg/Sejlflod, vänort
Adoption 
Aktivitetsstöd
Aktuellt från Orsa
Alkoholtillstånd
Allfix

Allmänna ordningsföreskrifter
Anhörigstöd
Anläggningsstöd
Arbetsmarknadsenheten
Avfall
Avfall, företag och institutioner
Avfallsplan
Avfallstaxa
(pdf-fil)
Avlopp, enskilt
Avlopp, kommunalt
Avloppsreningsverk

B

Badvatten
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden   
Barn och familj
Barnförsäkring
Barnomsorgstaxa
Batterier 
Befolkningsstatistik
Begravningsombud
Bergets skola och rektorsområde
Besökare
Biblioteket
Bildarkiv  
Biograf
Biståndshandläggning
Blanketter
Blås Grönt

Bo i Orsa
Boggas vattenverk
Bolag och stiftelser
Borgerlig begravning
Borgerlig vigsel
Bostad och hälsa
Bostadsanpassningsbidrag  
Braham, vänort  
Brandfarliga varor
Brandskydd i hemmet  
Brandskyddskontroll
 
Brantudden
Branscher
Braskamin

Bredband
Brottsförebyggande rådet  

Budget
Budgetrådgivning
Buller
Bunk avloppsreningsverk

Busstrafik
Bygga och bo
Bygglov/bygganmälan
Bygglov-, kart- och mättaxa

Byggnadsnämnden

C

Camping
CSN

D

Dagbarnvårdare
Dagcenter
Dagverksamhet för äldre
Delfinen
Demenshandbok
Demensteam
Demokrati
Destinationorsa.se
Detaljplaner
Digerbergets skola och rektorsområde  
 
Delårsrapporter
Distanskurser på högskola
Djurskydd
Dricksvatten
Dräktgalleriet
Dödsboanmälan

E

Eldning av avfall
Enkelt avhjälpta hinder

Ekonomi och budget

Ekonomisk hjälp
Eldning utomhus
Elavbrott/hemberedskap
Eldstäder
Elevhälsa
Elevråd
Elektriskt och elektroniskt avfall   
Energirådgivning
E-post

Etablera ditt företag i Orsa
EU:s fonder och program
Evenemangsstöd
Extraordinär händelse

F

Familjerådgivning  
Familjerätt
Farligt avfall    
Fastighetsbolag  
Fixarservice
Flygtrafik

Flyktingmottagning
Flytta till Orsa
Folkhälsoråd
Forum Orsa   
Fritidsgårdar 
Fritids- och servicekontoret   
Fritids- och serviceutskottet    
Färdtjänst
Föreningsliv
Föreningsbidrag
Föreningsbidrag, policy
Föreningsregister
Företagarrådgivning
Företagsregister

Förintelsens minnesdag
Förköp
Förvaltningar
Förskolor
Försörjningsstöd
Föräldraförvaltning

G

God man
Grafisk profil
Grundskola
Grönklitt
Gymnasieskola


H

Handikappomsorg
Handlingsprogram för skydd mot olyckor
Haschprogrammet
Helt Enkelt
Hemberedskap/elavbrott
Hemkompostering
Hemterapi
Hemtjänst
Historik
Hjälpmedel

Hotell
HSR-enheten (Hälsa, sjukvård, rehabilitering)
Hälsa och sjukvård
Händer i Orsa
Hämtningsdagar för sopkärl

 

I
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Informationsansvarig
Inomhusmiljö
Integration
Introduktion för nyanlända invandrare 
IKT-avdelningen    

Ishall
IV-programmet

J

Jourtelefon
Juridisk information om webbplatsen

K

Kallelser
Karta (Butikskarta)
Karta över Orsa
  (länk till hitta.se)
Katter och hundar
Kemikalier

Klagomål
Kommunalskatt
Kommunalt avlopp
Kommunens styrdokument
Kommunfakta
Kommunfullmäktige
Kommunikationer
Kommunledningskontoret
Kommunsköterska
Kommunstyrelsen

Kompletteringstrafik
Kompostering 
Konsumentrådgivning
Kontakta kommunen
Kontaktperson för enskild person eller familj
  
Kontrollplan 
Kontrollansvarig
Korpral Gifting
Korttidsboende 

Krisberedskap
Krisledningsnämnd
Kultur
Kultur och hälsa för seniorer
Kungörelser

Kyrkbyns skola och rektorsområde
Källsortering
Köldmedier

 

L

LeaderDalälvarna
Lediga lokaler
Lediga tjänster 
Ledningsanvisning
Liperi, vänort    
Livsmedel

Ljusglimten
LSS
Långfärdsskridskoåkning  
Lägenhetsregister  
Läsårsinformation   

 

M

Manifest, politiskt
Maxtaxa för förskola och fritidshem
Medborgarförslag
Miljö  
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Miljöstationer
Missbruk
Muséer   
Musikens Orsa
Musikföreningar
Musikproduktion & Ljudteknik   
Musikskolan 
Mål för Orsa kommun


N
Naturvård
Nyföretagare
Nyheter
Nämnder
Näringsliv
Näringsliv Orsa Blogg
Näringslivskontor 

 

O

Obligatorisk ventilationskontroll (ovk)
Offentlighetsprincipen

Ordningsföreskrifter
Organisation
Orsa - helt enkelt
Orsa i media

Orsa Ridklubb
Orsa spelmän
Orsa kompani

Orsabostäder
Orsadialogen
Orsagården
Orsaskolan
Orsayran

 

PQ
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad     
Partnerskolor
Personlig assistent
Personligt ombud
Personuppgiftslagen (PUL)  
Planbesked
Planutställningar

Polis
Politiska partier 
Politiskt manifest
POSOM 
Projektplan Kultur och Hälsa för seniorer
Protokoll
Psykiatrin

R

Radon
Rehabilitering

Rektorsområden och skolor
Rendalen, vänort 

Renhållning   
Renhållningstaxa (pdf fil)

Reningsverk
Restauranger
Resurscentrum
Returbutiken   
Revisorer
Revisionsrapporter    
Rådgivning, näringsliv

Rådgivning, familj
Rådgivning, Konsument
 
Rådgivning, Socialtjänst 
Räddningstjänsten

 

S

Sammanträdesplan
Scandinavian College of Travel & Tourism
Sejlflod/Aalborg, vänort

Serveringstillstånd 
Sevärdheter
Siljansleden
Skarven
Skattepengarna
Skattungbyns egna hemsida
Skattungbyns skola och rektorsområde 
Skidspår  

Skolbio
Skolor i Orsa 
Skolskjutsar
Skolterminer  
Skorstensfejarmästare

Skuldsanering
Slamtömning  
Slutbesked (bygglov)

Snöröjning 
Socialkontoret
Socialnämnden
Socialpsykiatrin
Socialtjänst och omsorg
Socialtjänstrådgivning

Sockenvapen
Sophantering
Sopsortering
Sotning
Spara energi
Språket i Orsa kommun
(pdf-fil)
Sporthall
Stackmora skola och rektorsområde
Stadsbyggnadsförvaltningen (tid. Stadsarkitektkontoret)
Starta eget
Statistik
Stenens Rike
Stipendier
Studieförbund

Studievägledning
Stugor
Stöd vid kris
Svenska kommun- och landstingsförbundet  
Sweref 99  
Säg vad du tycker
Särskilda omsorger
Särskilt boende
Särskola

T

Taxa, bygglov- kart- och mättaxa 
Taxa renhållning
Telefonnummer
Tillståndsguide
Tobaksfri duo

Torghandel (Lokala ordningsregler i Orsa kommun) 
Trygghetslarm

Trygghetsboende
Transporter
Turförslag
Turism
Turistbyrån
Turismutbildning
Tågtrafik

U

Ungdomschecken
Ungdomens hus - LEIF

Ungdomsmottagningen "Rosa Huset"
Utbildning
Upphandlingsenheten


V

VA-plan
VA-taxa

Vad händer med avfallet?
Valberedning
Valnämnden
Vatten, kommunalt
Vattenverk
Vigselförrättare
Vildmark Orsa

Vindbruksplan
Vision och värdegrund för Orsa kommun
Vuxengymnasium 
Våld och hot
Vård
Vård enlig LVM
Värdegrund för Orsa kommun
Värmepump
Välfärdsbokslut
Vänorter
Värdegrund
Võhma, vänort

XYZ
YouTube (Orsa kommuns sida)

Å

Årsredovisningar
Återvinningsgården på Heden    
Återvinningsstationer  

Ä

Äldreomsorg
Äta i Orsa  

Ö

Öppettider
Överförmyndare

Överklagande
Översiktsplan

a - b - c - d - e- f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - pq - rs - t - u - v - xyz - å - ä - ö

 

 

 

 

Senast ändrad den 8 januari 2019
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer