den 2 december 2022
Dagens namn: Beata, Beatrice
Orsa kommun - helt enkelt!

Pågående projekt som Näringslivskontoret har ägarskap för

Nedan finner du några exempel på aktuella projekt som vi jobbar med för närvarande. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om något av projekten! 
 

Näringslivsstrategi för Orsa
Ett strategiprojekt som skall klargöra målen och prioriteringarna för det kommunala näringslivsarbetet.

Projektet BID Orsa centrum
BID står för Business Improvement District. Staten har valt ut fem inlandskommuner som får hjälp av organisationen Svenska Stadskärnor för att att göra en BID-satsning.
BID är en internationellt beprövad metod för att utveckla stadskärnor. Metoden innebär systematisk och målinriktad samverkan mellan offentlighet, fastighetsägare, affärsidkare och ideella krafter. I BID projekt sätter man mätbara mål som utgår från noggranna mätningar av besökare, flöden och kommersiella nyckeltal.
BID Orsa centrum, som samordnas av Näringslivskontoret.
Här hittar ni BID affärsplanen.

BID tar nästa steg

BID konceptet bygger på ett samarbete mellan näringslivet, fastighetsägarna och kommunen.

Under sommaren 2017 har vi genomfört delprojekt 1 från BID affärsplan genom att lansera boken Orsa – ett sekel i centrum (och lite till) och invigningen av ”storytelling-skyltarna” ute på gatorna i centrum. Under delprojekt 2 har Stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett skyltprogram för kommunen, som vi har haft som grund för att skicka ut erbjudandet om att vi byter ut era gamla gatupratare till nya.

Delprojekt 3 ur affärsplanen innebär etablering av BID-Orsa som en ekonomisk förening. Efter dialog med er inser vi att näringslivet i Orsa inte kan driva ännu en separat förening. Därför har vi försökt hitta en alternativ lösning. Vi har kommit överens med Företagarföreningen i Orsa om att de under 2018 provar att även ta rollen som centrumförening. Efter detta år utvärderar vi och kollar om vi kan fortsätta med den lösningen.

Företagarna har möjlighet att fortsätta driva de frågor/insatser som finns beskrivna i BID:s affärsplan, men de har även frihet att starta upp/prioritera andra områden. Under hösten 2017 har Orsa kommun börjat ett arbete med att bilda arbetsgrupper för fem olika insatser. Företagarna kommer, tillsammans med de företagare som har varit engagerade i processen, göra en bedömning av vad som är möjligt och vilka insatser man bör prioritera. Förslagen på insatser ska sedan presenteras till Orsa kommun, som sedan får ta ställning till om- och hur insatserna kan finansieras. På detta sätt hoppas vi få in förslag konkreta insatser som är genomförbara och redan förankrade inom näringslivet.

Alla företag, fastighetsägare och föreningar inom BID området är fortsatt välkomna i arbetet inom grupperna oavsett om man är medlem i Företagarna eller inte.

Vi hoppas på ett lyckat samarbete och många konkreta insatser som vi kan driva i kommunen.

Företagarföreningen kommenterar sin insats så här:

”Som vi förstår det så skulle vår insats handla om att under 2018 ”vaska” fram ett begränsat antal tydliga åtgärder som ökar Orsa centrums attraktivitet, grundar sig på företagares önskemål och som Orsa kommun kan finansiera. Många av våra medlemmar finns i centrum och vi ser det som positivt för alla företagare i Orsa att centrum blir mer attraktivt. Vi har inga anställda eller egna resurser för att jobba särskilt med frågan och det sätter så klart gränser för vad vi kan göra. Att vi nu ”tar stafettpinnen” ett tag innebär inte att det plötsligt kommer att hända en massa saker. Men vi gör vad vi kan under det här året och hoppas att det kan bidra till ökad attraktivitet och aktiviteter i Orsa centrum.”

F7  är ett samverkansprojekt mellan 7 näringslivskontor i norra och västra Dalarna
F7 har i sitt projekt sammanställt en summering av möjliga företagsstöd för att underlätta för dig som företagare att hitta i bidragsdjungeln. Du kan hämta broschuren på näringslivskontoret!

Ägarskifte?
Har du fundering på att sälja ditt företag eller överlåta det till dina barn eller en anställd? F7 är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Älvdalen, Orsa, Malung-Sälen, Vansbro, Rättvik, Leksand och Mora, målet för F7 är att skapa tillväxt hos små företag.

Ägarskiftecentrums uppgift är att  stödja och skapa bättre förutsättningar vid ägarskiften i små och medelstora företag.
Information om Ägarskiftescentrum hittar du här

Senast ändrad den 20 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer