den 2 december 2022
Dagens namn: Beata, Beatrice
Orsa kommun - helt enkelt!

Orsas Näringsliv

Besöksnäringen är Orsas mest snabbväxande bransch, där det största företaget är Grönklittsgruppen. Grönklittsgruppen har de senaste åren gjort stora investeringar i de lokala anläggningarna Orsa Rovdjurspark, Orsa Camping och anläggningen i Grönklitt. 
I Orsa finns ett stort antal småföretagare inom besöksnäringen.
Det är boendeanläggningar, stugbyar, restauranger och företagare som erbjuder aktiviteter och upplevelser. Nära kopplat till besöksnäringen finns en mängd företagare inom handel och kulturella och kreativa näringar.

Det lokala näringslivet är starkt inom entreprenad & transport. Här finns till exempel Siljan buss med inriktning mot persontrafik. Men här finns också flera markentreprenadfirmor som exempelvis Siljan Schakt, Gräv Kåhlén och Jemts Gräv.
I Orsa finns också en stor mängd skickliga hantverksfirmor inom bland annat bygg, el- och snickeri och grundläggning.

Skogen har alltid varit en basnäring i Orsa. Ända sedan de stora dimensionsavverkningarna i slutet av 1800-talet då Orsa Besparingsskog bildades, har skogen varit en stor arbetsplats för Orsaborna. Orsa Besparingsskog är den största aktören i Orsa. Dessutom finns det ett stort antal mindre företag inom avverkning, transport och skogsvård. Det innebär att skogsnäring i olika former fortfarande är en av Orsas större branscher.
 
Jordbruket i Orsa var länge på tillbakagång men de senaste åren har det skett en återhämtning och hänt en hel del positiva saker. Bland annat har det genomförts flera generationsväxlingar där yngre lantbrukare har tagit över gårdar med mjölkproduktion. Unga företagare har också startat ny verksamhet inom fårskötsel och köttproduktion.  Jordbruket är viktigt, inte minst för det öppna kulturlandskapet och Orsa som turistort. Vi kan också glädjas åt en rejäl ökning av lokalproducerade livsmedel, där det nu finns ett tjugotal producenter i Orsa av allt från ädelost till syrade grönsaker.

Inom företagstjänster har antalet företag växt kraftigt. Här finns ett stort antal småföretag.
Flera av dem har sina lokaler i kontorshuset Dalagagatan 1, centralt i Orsa.

Tillverkningsindustrier har minskat i Orsa. Det finns dock livskraftiga aktörer kvar som exempelvis Dala Laminat, som är specialiserat på tillverkning av sandwichelement.

Inom Orsa finns en liten, men väl diversifierad handel där dagligvarubutikerna Coop, ICA, Willys är de största aktörerna. Inom kommunen finns flera specialbutiker som attraherar långväga kunder. Här kan vi nämna Stackmora handelsträdgård, Hellzephyr musikaffär, Orsa fiskecenter, vildmarksbutiken Orsa Outdoor och Saluhallen i Orsa.

För mer information om Näringslivet i Orsa Kommun välkommen och kontakta Näringslivs- och utvecklingskontoret!

 

Senast ändrad den 16 mars 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer