den 2 december 2022
Dagens namn: Beata, Beatrice
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktiga telefonnummer

Vid akut fara, ring 112


Räddningstjänsten Orsa
vid icke akuta ärenden

Telefon: 0250-55 21 88

Polisen, kontorstid
Telefon: 114 14

Polisen finns på plats i Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa
Se öppettider här

Polisstationen i Mora har dessa öppettider.

När stationen har stängt
Polisens kontaktcenter (PKC)
Telefon: 114 14 dygnet runt.

 
Länkar till viktiga myndigheter

Nationell krisberedskap
(Här hittar du information om ansvarsområden, risker och hot, smittsamma sjukdomar samt fakta om riskbedömningar mm)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Polisen

Giftinformationscentralen

Vad gör jag som privatperson vid en samhällskris?

 

Vad har hänt?
 • Försök att skaffa dig en så bra lägesbild som omständigheterna tillåter.
   
Behöver du hjälp?
 • Ring 112 (SOS Alarm) vid akut nödsituation när det är fara för liv, miljö eller egendom.

 • För icke akuta ärenden, ring polisen på 114 14.

Behöver du information?

 • Orsa kommuns egna kommunikationskanaler
  Vid en eventuell kris är Orsa kommuns hemsida orsa.se och Orsa kommuns facebooksida kommunens primära kommunikationskanaler.


 • Sveriges Radio P4 - Sveriges beredskapskanal
  Lyssna på din lokala P4-kanal i Sveriges Radio. De kan skicka ut två typer av medelanden: varnings- och informationsmeddelande.
  Varningsmeddelande sänds om det finns en omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller miljön. Det kan exempelvis användas vid utsläpp av giftig gas eller vid spridning av giftiga gaser från bränder. Ett varningsmeddelande bryter ordinarie radio- och TV-sändningar omedelbart.
  Informationsmeddelande kan sändas ut för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljön. Ett informationsmeddelande sänds i radio och TV så snart det är möjligt. Här får du information om hur du ska agera i den aktuella situationen.


 • Upplysningscentral
  Om en större kris skulle inträffa kan Orsa kommun upprätta en upplysningscentral dit du kan ringa och ställa frågor och lämna information. Telefonnumret till upplysningscentralen får du via Orsa kommun hemsida och Sveriges Radio P4.


 • 113 13 - Sveriges nationella informationsnummer
  113 13 kan du ringa när du vill få information om en pågående kris i samhället eller om du själv vill lämna information om större samhällshändelser. All information som lämnas på 113 13 är verifierad, det vill säga avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. 


 • Krisinformation.se
  Webbsidan www.krisinformation.se samlar viktig myndighetsinformation på ett ställe, så du själv slipper hålla reda på vilken myndighet som ansvarar för vad och så du kan komma i kontakt med rätt myndighet.
  Krisinformation finns även som app som du kan ladda ner i din smartphone.

 

Senast ändrad den 29 juni 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer