den 1 december 2022
Dagens namn: Oskar, Ossian
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontaktuppgifter

Linda Björck-Jansson

Beredskapssamordnare/
sekreterare Brå Orsa

Telefon: 0250-55 22 06

 

 

 
Länkar

BRÅ

Polisen

Polisen finns på plats i Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa
Se öppettider här

Grannsamverkan

Brottsofferjouren

 

Är du orolig att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi?

Kontakta Orostelefonen mot radikalisering

 

 

Brottsförebyggande rådet - BRÅ

Lokala brottsförebyggande rådet i Orsa kommun

undefined

Rådet är ett samverkansorgan mellan Orsa kommun och närpolisen samt andra aktörer som arbetar brottsförebyggande inom kommunen. Rådet har till uppgift att genomföra och vidareutveckla det brottsförebyggande arbetet. Rådet är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan aktörer som arbetar brottsförebyggande inom kommunen.

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Orsa fungerar som ett nätverk bestående av nyckelpersoner från kommunen, polisen och intresseorganisationer. Syftet med nätverket är att initiera och samordna insatser för att förebygga brott samt att främja säkerhet och trygghet hos invånarna i Orsa kommun. Målet är att få en tryggare kommun med färre brott.

Det lokala BRÅ i Orsa består av representanter från olika verksamheter i Orsa kommun. BRÅ kan föreslå insatser kring nya projekt, arbetsområden och insatser samt följer upp det brottsförebyggande arbetet.

Sammansättning

Kommunstyrelsen utser politiska representanter till BRÅ, så som en ordförande samt en representant från majoritet och en från opposition som representerar utskotten för Lärande och Omsorg.

  • Kommunchefen
  • Verksamhetschefer för verksamhetsoråde Lärande, Omsorg och Samhälle
  • Ungdomssamordnare
  • Beredskapssamordnare
  • Polisen
  • Räddningstjänsten
  • Brottsofferjouren
  • Företagarna lokalt
  • Kommunala bostadsbolaget (OBAB/OLAB)

Tjänstemän och andra personer med kunskap som bedöms vara viktig för BRÅ kan bjudas in till sammanträdena för att ge information om brottsrelaterade situationer, problemområden med mera.

Det finns ytterligare fyra grupper som träffas och diskuterar BRÅ-arbete ur olika perspektiv.

BUS-gruppen (Barn och ungdomar i Samverkan) arbetar socialt förebyggande för barn och ungdomar från 6 år och uppåt.
Lilla BUS-gruppen arbetar socialt förebyggande för barn och ungdomar upp till 6 år.
Folkhälsoråd arbetar med generella folkhälso- och välfärdsfrågor.
Riskgrupp ska arbeta med situationsförebyggande arbete dvs var sker brott och hur kan dessa brott förebyggas.
Senast ändrad den 2 maj 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer