den 2 december 2022
Dagens namn: Beata, Beatrice
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontaktpersoner

Marie Ingels
Samordnare POSOM              0250-552364 marie.ingels@orsa.se

Per-Erik Jonsson
Ställföreträdande Räddningschef
Tfn: 0250-55 21 93 

 

Krishantering, POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal.

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller händelser där många personer behöver omfattande psykosocialt stöd.

POSOM, utbildade stödpersoner

Vid en sådan händelse kopplas POSOM i Orsa in. POSOM består av en ledningsgrupp och en grupp med särskilt utsedda stödpersoner. Stödpersonerna kommer bl. a. från socialtjänsten, primärvården, skolan och trossamfund

Stödpersonerna är utbildade i psykiska reaktioner som kan bli resultatet av traumatiska händelser. De har i uppdrag att ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående. Stödpersonerna i POSOM ska fånga upp problem eller svårigheter och vid behov slussa de drabbad vidare till rätt person eller instans.

POSOM aktiveras vanligen av räddningsledare, ambulanspersonal och liknande via SOS alarm.

Stödcentrum för POSOM upprättas vanligtvis på Orsa församlingshem.

Samordnare för POSOM är Marie Ingels, alkoholhandläggare, Verksamhet Omsorg i Orsa kommun.

 

Senast ändrad den 11 maj 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer