den 2 december 2022
Dagens namn: Beata, Beatrice
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig information

Linda Björck-Jansson
Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Telefon: 0250-55 22 06

Viktiga länkar

SMHI här kan du följa väderutvecklingen

Din säkerhet här hittar du information om hur du kan förbereda dig inför en eventuell vårflod

Krisinformation här finns information om översvämning

Länsstyrelsen Dalarna här hittar du prognoser och förberedelser för vårfloden i Dalarna

Vattenregleringsföretagen här kan du se aktuellt vattenstånd

 
Vårflod2018
Vårflod2018 / 2018-04-30
Just nu lugnt med vårfloden – kulmen väntas i mitten av maj
Just nu är läget lugnt när det gäller vårfloden i Orsa. Vattenflödena är höga men under kontroll. Men det ligger fortfarande mycket snö kvar i skogen i de norra delarna av kommunen och den snön börjar nu smälta.
Vårflod2018 / 2018-03-14
Vad händer när snön smälter?
Räddningschef Johan Szymanski svarar på frågor om vårflod och eventuella översvämningar.

Vårflod 2018

När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag, detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. I år är det ovanligt mycket snö i Dalarna och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år.

I vilken mån vårfloden kommer att orsaka översvämningar beror på hur snösmältningen sker. En kall vår med värme och regn ger en snabb snösmältning med ökad risk för översvämningar. En tidig start på snösmältningen med kortare köldperioder, till exempel kalla nätter, minskar riskerna.

Även vid normalt väder under våren kan vi på grund av de stora snömängderna uppleva en situation med höga flöden som kan orsaka mindre översvämningsproblem på flera håll i länet.

Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade. Som fastighetsägare är det därför viktigt att du följer vårflodsutvecklingen och har beredskap för att skydda din egendom.

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas

  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg så att du vet hur dom fungerar.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Kontrollera din försäkring.

Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

 

Här kan du se vilka områden som kan bli usatta vid en eventuell vårflod.

Karta över riskområden vid vårflod

Här kan du också se kartan i pdf-format 

Karta 100-årsflöde

Karta 100-årsflöde

Senast ändrad den 2 maj 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer