den 4 december 2023
Dagens namn: Barbara, Barbro
Orsa kommun - helt enkelt!
Anslagstavla

 
Här publicerar vi tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden samt övriga kungörelser och information som ska meddelas på kommunens anslagstavla.
2019-01-28

Orsa kommun begär korrigering av felaktigt inlämnad statistik

Varje år lämnar Sveriges kommuner in statistik till Statistiska centralbyrån, SCB, rörande kommunens medborgare. De inlämnade uppgifterna sammanställs sedan i statistiska sammanfattningar i olika databaser.

Varje år lämnar Sveriges kommuner in statistik till Statistiska centralbyrån, SCB, rörande kommunens medborgare. De inlämnade uppgifterna sammanställs sedan i statistiska sammanfattningar i olika databaser.

I juni 2018 lämnades bland annat betygsuppgifterna in till SCB. I hanteringen skickades fel uppgifter om slutbetygen i årskurs 9 på Orsaskolan in och därför ser statistiken för Orsas skolor sämre ut än vad den egentligen är.

- Flera av våra niondeklassare hade högre betyg än de betyg som syns i statistiken hos SCB och betydligt fler av våra elever blev behöriga till gymnasiet än vad som syns i statistiken, säger skolchef Mattias Scandola som beklagar de felaktigt inlämnade sifforna. Vi jämförs hela tiden med andra kommuner och då är det viktigt att statistiken stämmer eftersom vi vill att alla ska kunna se att vi har god kvalitet i våra skolor, fortsätter skolchefen.

Orsa kommun kommer denna vecka att skicka in korrekta uppgifter till SCB och begära korrigering av den felaktiga statistiken.

Senast ändrad den 20 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer